Αλώνισμα σιταριού στο κτήμα BioGoupios
Για να μην υπάρξουν παρανοήσεις, η επίσημη ονομασία του Σιταριού είναι ο Σίτος, και είναι φυτό της οικογένειας των αγρωστωδών, της τάξης των λεπυρανθών, της κλάσης των μονοκοτυλήδονων. Κατάγεται από τη Μέση Ανατολή και είναι το πιο διαδομένο από οποιοδήποτε άλλο καλλιεργούμενο φυτό.

Το σιτάρι καλλιεργούνταν από την ομηρική εποχή και ήταν γνωστό με το όνομα “πυρός”. Το σπέρμα του αποτελεί βασική τροφή για τις περισσότερες χώρες του κόσμου και από όλα τα σιτηρά δίνει το πιο καλό ψωμί. Τα στελέχη του χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή και στρωμνή των ζώων. Η έκταση που καλλιεργούνταν με σιτάρι σε όλη τη Γη το 1960 ήταν 2.030 εκατομμύρια στρέμματα και η παγκόσμια παραγωγή έφτασε τα 239 εκατομμύρια τόνους. Οι αντίστοιχες τιμές στην Ελλάδα ήταν 11 εκατομμύρια στρέμματα και 148 εκατομμύρια τόνοι. Το 1990 η παγκόσμια παραγωγή έφτασε τα 320 εκατομμύρια τόνους.

Σήμερα οι κυριότερες σιτοπαραγωγές χώρες είναι κατά σειρά: η Ρωσία που παράγει το 27% της συνολικής παραγωγής, οι Η.Π.Α. (13%), η Κίνα (9%), ο Καναδάς (6,5%), η Γαλλία (5%), η Ινδία (4%), η Ιταλία (3,5%), η Αυστραλία (3,5%), η Τουρκία (3%), η Αργεντινή (3%) κ.ά. Οι σημαντικότερες χώρες που εξάγουν σιτάρι είναι η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς και οι Η.Π.Α. 

Για την παραγωγή του βιολογικού σιταριού για το 2020 δεν υπάρχουν ακόμα στατιστικές.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING